08/09/15  Giáo án điện tử  399
Ngày soạn: Ngày dạy  : Người dạy: Tô Hữu Hoài   KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC: Cùng vui chơi ( Tr 83). MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: – Đọc: Biết ngắt ngỉ nhịp ở các dòng thơ, đọc lưu loát từng khổ thơ. -Hiểu Nội dung…
 08/09/15  Giáo án điện tử  364
Kho tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi khối Tiểu học: Tải về
 08/09/15  Giáo án điện tử  471
Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 4 lên lớp 5: Tải về
 08/09/15  Giáo án điện tử  428
Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 3 lên lớp 4: Tải về